Over ons

Wij zijn een “informeel” administratie- en fiscaaladvieskantoor met cliënten in verschillende branches in het midden en kleinbedrijf. Onze dienstverlening is gebaseerd op persoonlijk contact en een vast aanspreekpunt met oog voor de ondernemer en zijn onderneming. Ons kantoor is gespecialiseerd in het verwerken van administraties en alles wat daar bij komt. Ongeacht in welke branche u werkzaam bent.

Kwaliteit en continuïteit zijn belangrijke kenmerken voor onze organisatie. Deze worden gewaarborgd door het lidmaatschap van het College Belastingadviseurs.

Het College Belastingadviseurs (CB) is een beroepsvereniging van belastingadviseurs met ruim 3400 leden die sinds 1956 bestaat. De doelstelling van het CB is de behartiging van de belangen van haar leden in brede zin; zij overlegt intensief met de overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

CB-Leden

CB-leden zijn veelal (zelfstandig) werkzaam voor het midden- en kleinbedrijf of de vermogende particulier. Zij hebben de opleiding CB-belastingadviseur (post-hbo-niveau) of de opleiding CB-belastingconsulent (hbo-niveau) voltooid, dan wel een andere relevante opleiding gevolgd, vaak aangevuld met praktijkervaring.

Het CB stelt het bijhouden van vakkennis verplicht. Leden die hun deskundigheid via het bijwonen van Permanente Educatiecursussen op peil houden, ontvangen het Certificaat van Vakbekwaamheid. Het certificaat, dat twee jaar geldig is, wordt alleen verlengd als een lid voldoende Permanente Educatie heeft gevolgd.

Klanten van CB-leden hebben hierdoor de zekerheid dat de kennis van de belastingadviseur up to date is en dat zijn adviezen gebaseerd zijn op de meest recente ontwikkelingen op belastinggebied. Het CB bevordert hiermee een deskundige beroepsuitoefening. Uiteraard kent de vereniging Tucht- en Beroepsrecht.